Hình ảnh hoạt động của GREEN SPACE từ năm 2011 đến hiện nay

Danh sách các trường liên kết với Green Space:

1. Trường THPT Trần Hưng Đạo
http://thpttranhungdao.hcm.edu.vn/

2. Trường THPT Phạm Văn Sáng
http://thpt-phamvansang.edu.vn/

3. Trường THPT Đào Sơn Tây
http://thptdaosontay.hcm.edu.vn/